You are here

Verpakkingen

SYNLAB stelt monsterpotten, monsterflessen en ander verpakkingsmateriaal ter beschikking aan haar klanten. SYNLAB levert om kwalitatieve redenen standaard (geconserveerd) glaswerk uit. Onderaan deze pagina kunt u een pdf-document downloaden of bekijken waarin tabellen zijn opgenomen met de voor de specifieke analyses benodigde hoeveelheden monster en het te gebruiken glaswerk. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de nu geldende analysenormen. Een belangrijk aspect hierbij is dat er dientengevolge bij monsterneming ten behoeve van metaal-analyse, in het veld gefiltreerd en aangezuurd moet worden. Uit kwaliteitsoogpunt wordt bij monsteraanleveringen die afwijken van de opgegeven richtlijn, hiervan op het analysecertificaat melding gemaakt.

Ter ondersteuning van efficiënt veldwerk zijn de monsterpotten en -flessen steeds voorzien van een unieke, waterbestendige barcodesticker. De verpakkingsmaterialen zijn bij de afdeling Customer Support te bestellen.

 

Overzicht verpakkingsmaterialen