You are here

Uitloogonderzoek

Bepalen van de emissie van anorganische en/of organische componenten in vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen

Wat is uitloging?
De afgifte van anorganische en/of organische componenten uit materialen door statisch of dynamisch contact met een uitloogvloeistof.

Wat is het doel van een uitloogproef?
Het onderzoeken van materialen op mogelijk verontreinigende stoffen die in het milieu terecht kunnen komen over een langere periode (tot 100 jaar).

Een indicatie krijgen over de mobiliteit van de te onderzoeken stoffen in relatie met de tijd.

Een indicatie krijgen van de neutraliserende capaciteit van het materiaal.

Uitloogproeven worden uitgevoerd op monolitische en granulaire, vaste, grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen.

Soorten testen

Kolomproef
Proef waarmee het uitlooggedrag van poeder- en korrelvormige materialen kan worden gesimuleerd als functie van de L/S-waarde over een L/S-traject van 0.1 tot 10 l/kg. De totale emissie bij L/S 10 is de maximale hoeveelheid, uitgedrukt in mg/kgDS, die over een periode van 60 tot 100 jaar uitloogt.

Diffusieproef
De diffusieproef is een statische proef om het uitlooggedrag van monolitische en vormgegeven (bouw)materialen te bepalen. De emissie is de maximale hoeveelheid, uitgedrukt in mg/m2, die over een periode van 60 to 100 jaar uitloogt.

CEN-test
De CEN-test geeft informatie over het uitlooggedrag van granulair materiaal, waarbij de emissie, uitgedrukt in mg/kgDS, gemeten wordt in L/S 10.

Beschikbaarheidstest
De beschikbaarheidstest geeft een totaal beeld van de maximale uitloging van componenten, uitgedrukt in mg/kgDS, bij een L/S 100. Deze test is een “worst-case-scenario”. Tevens wordt hiermee de neutraliserende capaciteit van het materiaal weergegeven.