You are here

Transport

Betrouwbaarheid is een essentieel concept voor SYNLAB, vooral wanneer het over het respecteren van leveringstermijnen gaat. Een scherp logistiekbeheer van inkomende en uitgaande gegevens is essentieel. Om dit te bereiken biedt SYNLAB u gebruikersvriendelijke diensten aan, betaalbaar en gestandaardiseerd, zodat uw monsters op tijd worden ontvangen.

Koeriersdienst
Monsters kunnen op locatie worden opgehaald, overal in België en Nederland. Alle bussen die de monsters ophalen zijn uitgerust met koelvoorzieningen en de koeriers registreren de monsters met behulp van een Psion (hand held computer). Als de monsters gescanned zijn, zijn deze middels een zeer geavanceerd “track&trace”-systeem altijd traceerbaar. Een simpel telefoontje vóór 11:00 u. naar onze Customer Support-afdeling is voldoende om uw monsters dezelfde dag te laten ophalen. U kunt ook gebruik maken van @mis om uw koerier te bestellen - wel een werkdag van tevoren. Een andere mogelijkheid is om uw monsters te deponeren in een van onze depots. Ieder depot beschikt over een koelvoorziening en een voorraad glaswerk om uw bemonstering te vereenvoudigen.

Express Koeriers
SYNLAB heeft specifieke contracten en voorwaarden onderhandeld met een aantal express-koeriers om uw monsters snel te vervoeren.

Verzenden van grondmonsters vanuit buiten de Europese Unie
Volgens het "handboek fytosanitaire eisen bij invoer van planten in Nederland" van de plantenziektenkundige dienst (PD), gedateerd 1 juni 2004 geldt een invoerverbod voor specifieke planten (waarbij het begrip plant zeer ruim moet worden geïnterpreteerd, dit omvat b.v. ook zaden en vruchten), bast, knollen, maar ook voor grond en groeimedium, zie richtlijn 95/44/EG. SYNLAB heeft hiervoor een vergunning waardoor onder voorwaarden grond soms toch mag worden ingevoerd, hiervoor is wel een ontheffing nodig (importlicentie). Deze procedure is van toepassing voor grondmonsters van buiten de EU en heeft tot doel het voorkomen van risico's voor verspreiding van mogelijk schadelijke organismen is ons ecosysteem. Deze regeling geldt dus niet voor watermonsters.

Elke zending grondmonsters vanuit buiten de Europese Unie dient te worden vergezeld van een importlicentie (ontheffing) welke tegen vergoeding verkrijgbaar is via uw contactpersoon of afdeling Customer Support. Het is de verantwoording van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat een originele importlicentie aanwezig is bij de zending, een kopie van het document is niet toegestaan. Wanneer er toch grondmonsters zonder importlicentie worden aangeleverd zullen deze door de plantenziektenkundige dienst worden vernietigd, de kosten hiervoor zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever.

In de bijlage vindt u alle benodigde informatie voor verzending nogmaals overzichtelijk uiteengezet. Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of afdeling Customer Support.

Ver of dichtbij, SYNLAB zorgt dat uw monsters hun bestemming bereiken

 

Flyers

Import soil samples from outside the EU

How to ship to SYNLAB Rotterdam