You are here

Milieubeleid

SYNLAB speelt een belangrijke rol in de waardeketen van het milieuonderzoek door het leveren van milieukundige analyses aan de publieke en commerciële sector. Als onderdeel van deze waardeketen neemt SYNLAB haar maatschappelijke verantwoording door zich o.a. te richten op Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen en ondersteund duurzame ontwikkelingen. SYNLAB is sinds 2004 gecertificeerd volgens ISO14001:2015 met daarbij de duidelijke doelstelling haar milieuprestaties te verbeteren. Echter in 2009 heeft SYNLAB besloten nog een stap verder te gaan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt tegenwoordig meer en meer aandacht. De drijvende gedachte hierachter is de uitputting van niet-herwinbare natuurlijke bronnen en de invloed van de mens op het milieu. Door deze toegenomen interesse zijn steeds meer bedrijven zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij gezamenlijk hebben. Het IDTF (Integrated Drafting Task Force) van de ISO werkgroep voor ‘Coporate Social Responsibility’ heeft een richtlijn opgezet voor Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO) met als doel organisaties te ondersteunen bij het implementeren hiervan. Deze standaard, ‘ISO 26000’, heeft gediend als basis voor de studie die SYNLAB heeft uitgevoerd om de prestaties van haar bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen in kaart te brengen.

SYNLAB heeft om de naleving hiervan als organisatie te kunnen beoordelen een modelstudie uitgevoerd m.b.t. haar prestaties in relatie tot MVO waarbij er verbeterpunten zijn vastgesteld.

Gebruikmakend van model ISO 26000 zijn de zeven daarbij behorende categorieën getoetst, te weten:

  • Bestuur van de organisatie
  • Mensenrechten
  • Arbeidsomstandigheden
  • Milieu
  • Eerlijke bedrijfsvoering
  • Consumentenbelangen
  • Gemeenschappelijke betrokkenheid

Het resultaat van deze studie is dat met een gemiddelde score van 72 van de 100 punten SYNLAB op 6 van de 7 punten voldoende heeft gescoord. Als verbeterpunten kwamen hierbij naar voren de categorieën herbruikbare energie (duurzame bronnen) en klimaatverandering. Voor beide categorieën is een duurzaamheidsproject opgestart om het verbruik van energie te reduceren. Hierbij ligt de focus op energiezuinige apparatuur en middelen om het CO2-verbruik in kaart te kunnen brengen met als doel de CO2-uitstoot te reduceren.

SYNLAB zal zich in de toekomst voortdurend in blijven zetten om haar footprint op het milieu zoveel mogelijk te beperken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Wij nodigen u graag uit samen met ons te werken aan een betere en schonere wereld!

SYNLAB and sustainable development