You are here

Kwaliteit & Accreditatie

Kwaliteit
SYNLAB maakt gebruik van een dynamisch (geïntegreerd) KAM-systeem, met als doel het continu verbeteren van onze dienstverlening. SYNLAB is geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017, onder nr. L028, en gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015. Deze normen vormen de basis van het door ons gebruikte Kwaliteitssysteem. Daarnaast beschikt ons laboratorium over diverse erkenningen in het buitenland, waaronder Vlaanderen, Wallonië, Brussels Gewest voor België en het franse ministerie van milieu. SYNLAB is tevens toegelaten als onderzoeksinstelling voor Noordrijn-Westfalen in Duitsland. SYNLAB heeft een actieve KAM-afdeling die continu werkt aan verbetering volgens het Deming-principe. Hierbij spelen opleiding en training van de medewerkers een belangrijke rol. Ons principe: Kwaliteit komt uit de medewerkers!
 
Arbo
Ook het Arbo-beleid binnen onze organisatie wordt actief gecontroleerd en geëvalueerd. De veiligheid van onze medewerkers is een van de belangrijkste speerpunten voor onze organisatie. Om deze veiligheid te waarborgen zijn procedures opgesteld, worden audits uitgevoerd en worden de medewerkers getraind op het gebied van veiligheid. Er is een BHV-organisatie en er zijn voldoende EHBO-ers, om in geval van nood onze medewerkers in veiligheid te brengen en/of hulp te bieden.
 

Milieu
SYNLAB is zich bewust van haar invloed op de leefomgeving. Naast alle benodigde vergunningen beschikt SYNLAB ook over een Milieuzorgsysteem, dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 14001:2015. SYNLAB voert audits uit bij haar belangrijkste leveranciers om deze onder andere op het gebied van milieuzorg te toetsen.

 

Accreditatie & Erkenningen:

NL RvA ISO 17025 - Lijst van Verrichtingen

NL RvA ISO 17025 - Milieucertificaat

NL ISO 9001

NL ISO 14001

BE BELAC

 

BE Brussel (BIM pakketten 3*-4*-2-3-4-1-5-6-7)

BE Wallonie Analyse d'eau Pack A-C

BE Wallonië Dechets

BE Wallonie Sols

BE Vlaanderen Bodem en Grondwater

BE Vlaanderen Asbest bodem & puin

BE België Asbest federaal t.b.v. inventarisaties

 

LU Luxemburg Milieuanalyses

 

900114001L028