You are here

Hulp op afstand

Hulp op afstand
Om u als klant hulp op afstand te kunnen bieden maakt de service desk van SYNLAB gebruik van software van NetViewer. Op deze pagina vindt u meer info en ook het programma voor het starten van een hulp-op-afstand-sessie.

Met behulp van ´Hulp op afstand´ kan een SYNLABspecialist het beeldscherm bekijken van de aanvrager. Ook kan de aanvrager extra rechten geven aan de specialist om zo de computer over te nemen. Hierdoor is het mogelijk support of ondersteuning te bieden bij het oplossen van problemen. Een van de grote voordelen van deze software is dat hij niet geïnstalleerd hoeft te worden, maar alleen gestart.

De eerste stap bij het tot stand brengen van een verbinding is het telefonisch contact tussen u en de SYNLAB Service Desk Specialist. De SYNLAB Service Desk Specialist zal voorstellen een hulp-op-afstand-sessie te starten om het probleem te bekijken.

Door op de link "Start Hulp op afstand" aan de rechterkant van deze pagina te klikken, wordt het clientprogramma opgehaald. Naar keuze kunt u dit direct openen of eerst opslaan op uw computer (bijvoorbeeld op het Bureaublad) en vervolgens starten. Wanneer het programma gestart is dan wordt om een unieke code gevraagd. Deze code is per sessie verschillend; deze zal u door de Service Desk specialist worden verstrekt. Doordat een verbinding enkel tot stand kan worden gebracht door het invoeren van het sessienummer, is het nooit mogelijk dat een Service Desk Specialist met u meekijkt terwijl u dat niet weet.

Op het moment dat de communicatie tussen uw systeem en dat van de Service Desk Specialist tot stand is gebracht, moet u de Service Desk Specialist nog toestemming verlenen om in deze sessie op uw scherm mee te kijken. Dit doet u door in het onderstaande dialoogvenster op "Ja" te klikken. U kunt effectiever werken en misverstanden uitsluiten.

Is het gebruik van deze software wel veilig?
Hulp op afstand van Netviewer is uitgerust met een aantal veiligheidsmechanismen die ervoor zorgen dat u dit hulpmiddel zonder enige zorgen betreffende gegevensveiligheid kunt gebruiken:

Willekeurige sessie nummers voor de totstandbrenging van de verbinding
De willekeurig geproduceerde sessienummers zorgen ervoor dat u wordt verbonden met degene waarmee u wenst te communiceren.

128 bits encryptie
Elke verbinding met Netviewer wordt gecodeerd met een algoritme dat aan de SSL-norm voldoet, namelijk het 128 bits Blowfish-algoritme.

Geen remote-control-rechten zonder uw expliciete toestemming
Standaard bevindt het systeem zich in "View-only"-modus. Indien nodig kunt u remote-control-rechten toekennen aan de Service Desk Specialist. Deze remote-control-rechten kunt u onmiddellijk beëindigen door op de F12-toets te drukken.

Selectie van de te bekijken applicaties
De optie ´toepassingsselectie´ staat u toe om de toepassingen te specificeren die aan de Service Desk Specialist zichtbaar moeten zijn.

Verbreken van de verbinding is op elk ogenblik mogelijk, door een simpele muisklik
Beide deelnemers kunnen op elk ogenblik de Netviewer verbinding verbreken door op de "exit"-knop te klikken.

De authenticiteit van de software van Netviewer is gewaarborgd
De software van Netviewer is voorzien van een VeriSign-certificaat. Dit certificaat waarborgt dat het product een origineel softwareproduct is. U kunt er zo van verzekerd zijn dat met dit programma in geen geval is geknoeid.

Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van deze vorm van ondersteuning?
Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u de Service Desk Specialist van SYNLAB toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, de controle over uw computer over te nemen.

 

Klik hier voor Hulp op afstand