You are here

Gezond- en veiligheidsbeleid

SYNLAB heeft als doelstelling een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden aan haar werknemers. We maken gebruik van een “top down and bottom up” benadering voor gezond- en veiligheidsmaatregelen. Dit omvat:

 • Beleid
 • Organisatie
 • Planning
 • Monitoring
 • Audits
 • Evaluatie

Het gezond- en veiligheidsbeleid van de SYNLAB groep is geïmplementeerd op de volgende manier. Alle vestigingen beginnen met het identificeren van mogelijke risico’s en beoordelen mogelijke blootstelling aan deze risico’s. Vervolgens wordt een corrigerende actie om wanneer mogelijk het risico te elimineren (b.v. door een gevaarlijke stof door een ongevaarlijke te vervangen of een handeling te automatiseren) of op zijn minst het risico zoveel mogelijk te beperken, gebruikmakend van beschermende apparartuur, procedures of betere training.

 • Ons doel is om werkplekincidenten uit te sluiten door alle incidenten te onderzoeken en het bepalen van de juiste corrigerende maatregelen
 • We indentificeren alle taken die uitgevoerd worden en ontwikkelen een passende risicobepaling als onderdeel van een doorlopend process
 • We publiceren alle incidenten in alle relevante bedrijfsonderdelen
 • We werken aan continue training en houden ons aan stricte standaarden om zo de veiligheid te garanderen van onze personeelsleden en wie er anders nog benadeeld zou kunnen worden door onze ondernemingen
 • Alle gebruikte chemicaliën worden beoordeeld en alle informatie wordt gedeeld met alle betreffende medewerkers
 • Alle apparatuur moet functioneren volgens passende gezond- en veiligheidsmaatregelen
 • Alle aannemers dienen gezond- en veiligheidsinformatie te leveren zoals verzocht aangevuld met de relevante methodeverklaringen en risicobeoordelingen alvorens met ons samen te werken
 • We moedigen onze medewerkers aan een active rol te spleen in het verbeteren van de gezond- en veiligheidsstandaard binnen SYNLAB
 • Onze gezond- en veiligheidstraining start op de eerste dag van indiensttreding met een uitgebreid introductieprogramma
 • Elke manager / toezichthouder zal middels persoonlijk voorbeeld het belang van gezond- en veiligheidsmaatregelen laten zien
 • Door veelvuldige audits verzekert SYNLAB zich ervan zich te houden aan de gestelde gezond- en veiligheidsprocedures