You are here

Anorganisch

Anorganische chemie is de tak van de chemie die zich bezig houdt met anorganische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die normaal gesproken geen koolstofatomen bevatten, zoals mineralen, zouten, metalen, maar ook water. Maar ook verbindingen mét koolstof kunnen anorganisch zijn, zoals kooldioxide. De scheiding tussen organisch en anorganisch is niet altijd volledig duidelijk, hoewel organische chemie zich vooral op de chemie van het element koolstof richt.

De twee aangeboden hoofdcategoriën zijn:

  • Deeltjesgrootte
  • Zware metalen