You are here

ALcodagen

ALcontrol Laboratories wil bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.

Centraal in de werkwijze van ALcontrol Laboratories staat de intensieve samenwerking met klanten, leveranciers, de overheid en andere externe partijen. Wij creëren meerwaarde voor onze klanten door naast analyseresultaten ook kennis te bieden op het gebied van chemische analyse, technologisch advies, milieumarktontwikkelingen en relevante wetgeving.

Jaarlijks organiseert ALcontrol een 9-tal seminars (ALcodagen) met uiteenlopende onderwerpen waarin naast klassiekers als Minerale Olie, Asbest en Asfalt ook andere onderwerpen aan bod komen.

Naast bovengenoemde ALcodagen leveren we ook gepersonaliseerde cursussen op locatie.

Neem contact op met uw contactpersoon voor meer informatie over gepersonaliseerde cursussen en raadpleeg de events op de homepage.